Rings with the lost wax technique - online
Ringen met de verloren was techniek - online

Complete course: lost wax technique

Volledige opleiding: verloren was

Open Studio
Vrij atelier

Basic jewelry techniques
Basis juweel technieken

bezel setting kastzetting

Bezel settings - online
Zettingen met plaat - online

Settings part 1: bezels
Zettingen deel 1: plaat

hollow rings ringvormen

Hollow rings
Ringvormen

zilversnoeren links chains

Silver chains
Zilver snoeren

Working with gold
Werken met goud