Cluster settings

Cluster zettingen

During this NEW course, we explore how to bring together a lot of gemstones in a creative and interesting way. You'll learn various methods for building such a complex cluster. We also take a look at the design process. What makes a piece of jewelry interesting to look at and when does it leave you indifferent? How do you combine stones without creating chaos?

You'll execute the design with the gemstones you brought with you. If that goes smoothly, you'll also learn to set the stones yourself! These promise to be enriching and captivating days once again.


null


Tijdens deze NIEUWE cursus bekijken we wat er gebeurt als je een heleboel edelstenen samen wil brengen op een creatieve en interessante manier. Je leert verschillende manieren kennen om zo'n ingewikkelde cluster op te bouwen. En we nemen ook een kijkje naar het ontwerp proces. Wat maakt een juweel interessant om naar te kijken en wanneer doet het je niets? Hoe voeg je stenen samen zonder dat het een rommeltje wordt?Je voert het ontwerp uit met de edelstenen die je meebracht. Als dat vlot gaat dan leer  je de stenen ook zelf te zetten! Dat beloven weer leerrijke en boeiende dagen te worden.

Participants

Deelnemers

You have several years of experience in jewelry making. Making single stone settings comes easily to you. You're ready for an upgrade of your skills! You love gemstones and you want to bring LOTS of color into your jewelry! This is the course for you.

___________________________

Jij hebt al enkele jaren ervaring in het maken van juwelen. Enkelvoudige zettingen maken, kan je al vlot. Je bent toe aan een update van je vaardigheden! Je houdt van edelstenen en je wil VEEL kleur brengen in je juwelen! Dan is deze opleiding iets voor jou.

Practical information

Praktische informatie

Advanced class The workshop takes place on the 10th, 11th and 12th of October

10 am to 1:30 pm and 2:30 pm to 4 pm

Language: Dutch. If you like to participate in English, please send me an email for inquiries.

Price: 457€ excl. VAT

Max 10 participants


There are bakeries and a sandwich shop nearby. If you'd like to eat out, reserve a spot at Brasserie di Mauro or Oud Edegem. You can also bring your lunch to the studio.

Free parking is available at the basilica of Edegem in Hove street and at the parking lot of the Willecom sports hall or the music school in Terelststraat.

___________________________

Opleiding voor gevorderdenDe workshop gaat door op do 10 okt tem zat 12 okt

10u tot 13.30u en 14.30u tot 16u

Taal: Nederlands
Prijs: 457€ excl. BTW

Max 10 deelnemers
Er zijn bakkers en een broodjeszaak in de buurt. Ga je graag iets eten, reserveer dan een plekje bij Brasserie di Mauro of Oud Edegem. Of breng je lunch mee naar het atelier.
Gratis parkeren kan je doen aan de basiliek van Edegem in de Hove straat en op de parking van de sporthal Willecom of de muziekschool in de Terelststraat.

What materials do you need?

Welk materiaal heb je nodig?

Included:

 • Instruction booklet
 • Refreshment and cookie
 • Use of the large studio materialPlease bring along:
 • Pencil
 • Paper
 • Optionally, an apron
 • Your toolbox with your tools: saw frame, soldering materials, files, pliers, various types of sandpaper, rubber mills (Bijou Moderne: search for eve eveflex and eve silicon) ..Specific materials for this course:
 • Stone shape template that closely matches the stones you want to use (Bijou Moderne: search for template)
 • Millimeter paper
 • Chalk paper
 • 3 types of solder
 • Third hand
 • Soft charcoal block (unpressed!)
 • Very fine pencil (with lead)
 • a fine marker for meta
 • Sharp drill bits 0.7 or 0.8 mm and 1 mm
 • Automatic center punch
 • Saw blades 2/0 or 3/0 and 8/0
 • Compass
 • Scratch needle
 • Smooth parallel pliers
 • Fine pointed pliers
 • Reamer set (Bijou Moderne: 0813280)For gemstone setting:
 • Headband loupe
 • Lac stick or ring clamp
 • Set of ball mills (for jewelry: 08131203)
 • Set of dome mills (for jewelry: 08131101)
 • Hollow cutter cup cut (for jewelry: 0813102256A15)
 • Setting steelsSilver:
 • Sheet of 0.7 mm thick, 1 mm, and 2 mm, make sure you have a total of at least 5 cm by 10 cm of sheet
 • Thick wire profiles for ring bands, if you want to make a ring
 • Thin wire (1 mm) for claws (40 cm)
 • (What and how much you need will depend on your designs and the size of your stones)
 • Hinge tubes in various diameters, to use as setting boxesGemstones:
 • Bring your entire collection. Ensure you have stones in various sizes and cuts, both cabochons and faceted stones are acceptable. This workshop will mainly focus on finer work. Especially ensure you have small stones, max. 8 mm in size.
 • If you also want to do the specific setting exercise, ensure you have about 10 small cabochons of the same size (e.g., 3 mm) that you will place on a plate in a cluster.

____________________

Inbegrepen:
instructie folder
drankje en koekje
gebruik van het groot ateliermateriaal

Zelf meebrengen:
potlood
papier
eventueel een schort
je materiaal koffer met je gereedschap: zaagboog, soldeer materiaal, vijlen, tangen, verschillende soorten schuurpapier, schuur rubbertjes (bijou: zoek op eve eveflex en eve silicon) voor de flexibel,...

specifiek materiaal voor deze cursus:
stone shape sjabloon dat zo goed mogelijk overeenkomt met de stenen die jij wil gebruiken (bijou moderne: zoek op sjabloon)
mm papier
kalk papier

3 soorten soldeer

derde hand

zacht houtskoolblok (niet geperst!)
heel fijn potlood (met vulling)

een fijn stiftje dat op metaal schrijft
scherpe boortjes 0,7 of 0,8 mm en 1 mm
automatische centerpons
zaagjes 2/0 of 3/0 en 8/0
passer
krasnaald

een gladde paralleltang

een fijne spitsbektang
set ruimers (bijou: 0813280)

Voor het edelsteen zetten:
hoofdbandloupe
lakstok of ringklem
set bolfrezen (bijou:08131203)
set dakfrezen (bijou:08131101)
holfrees cup cut (bijou: 0813102256A15)
zetstalen

Zilver:
plaat van 0,7 mm dik, van 1 mm en 2 mm, zorg dat je in totaal zeker 5 cm op 10 cm plaat hebt
Dikke draadprofielen voor ringbanden, als je een ring wil maken
dunne draad (1 mm) voor griffen (40 cm)
(wat en hoeveel je nodig hebt zal afhangen van je ontwerpen de grootte van je stenen)

scharnierbuizen in verschillende diameters, om als zetkast te gebruiken

Edelstenen:
Breng je hele verzameling maar mee. Zorg voor stenen in verschillende maten en slijpsels, dat mogen zowel cabuchons als geslepen stenen zijn. Bij deze workshop zullen we vooral focussen op fijner werk. Zorg vooral voor kleine stenen, max. 8 mm groot.
Wil je ook de specifieke zetoefening doen, zorg dan voor een 10-tal kleine cabuchons van dezelfde maat (vb 3 mm) die je op een plaatje in een cluster gaat plaatsen.

Waiting list 

Wachtlijst

Can't participate this time? Is the course already fully booked? Sign up for the waiting list! You will be notified first when a spot becomes available and when the next course is scheduled.Kan je deze keer niet deelnemen? Is de cursus al volzet? Schrijf je in op de wachtlijst! Jij wordt als eerste verwittigd wanneer er een plek vrij komt of de volgende cursus gepland staat.