Etching

Etsen

Etching is removing a part of the surface layer of a metal plate using an acid, with the aim to create patterns. There are various ways to apply designs to your metal, and we will try them all. These methods range from working very freely and experimentally with spots to transferring a pattern very precisely and accurately.

We will examine the different resist materials, the various types of acids, and which metals they are suitable for.

Bij het etsen wordt de oppervlakte laag van een metalen plaatje gedeeltelijk verwijderd door een zuur, met als doel patronen te creëren. Er zijn verschillende manieren om tekeningen op je metaal aan te brengen, deze zullen we allemaal uitproberen. Dat kan gaan van heel vrij en experimenteel met vlekken te werken, tot heel precies en uiterst exact een patroon overzetten.
We bekijken de verschillende afdekmiddelen, de verschillende soorten zuren en voor welke metalen ze geschikt zijn.

Participants

Deelnemers

If, as a jewelry designer, you are looking for a way to incorporate more graphics into your designs and develop a highly personal style, this is a course for you. If you are a designer who wants to apply drawings to different types of metals to deepen your work or if you simply want to try etching, you are also welcome. No prior knowledge of jewelry making is needed for this workshop.

___________________________

Ben je als juweel ontwerper op zoek naar een manier om meer grafische elementen in je ontwerpen te gebruiken en om een uiterst persoonlijke vormgeving te ontwikkelen, dan is dit je ding. Ben je een vormgever die tekeningen wil aanbrengen op verschillende soorten metalen om je werk te verdiepen of wil je gewoon eens heel graag etsen, dan ben je ook welkom. Er is geen voorkennis van het juwelen ambacht nodig voor deze workshop. 
null


null

null

null


Waiting list 

Wachtlijst

This course is currently not on the schedule. Join the waiting list to receive an invitation when registrations open.Deze cursus staat momenteel niet op het programma. Schrijf je in op de wachtlijst om een uitnodiging te krijgen wanneer de inschrijvingen open gaan.