Goldsmithing

Goud bewerken

Are you ready to take the next step in your training as a jewelry designer? Then it's time to start working with gold. In this course, you will learn how to create and melt different colors of gold. You will learn the basics of alloy calculations. What should you do if you want to change yellow gold to white gold? How do you calculate the weight of a piece of jewelry in gold? What materials do you need for soldering, such as fluxes and surfaces? After the theory, you will create your own design in gold.

Ben je klaar om de volgende stap te nemen in je opleiding als juweel ontwerper? Dan wordt het tijd om met goud te gaan werken. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de verschillende kleuren goud maakt en smelt. Je leert de beginselen van legerings rekenen. Wat moet je doen als je van geel goud wit goud wil maken? Hoe bereken je het gewicht van een juweel in goud?
Welke materialen heb je nodig om te solderen, zoals vloeimiddelen en ondergrond... Na de theorie, maak je een eigen ontwerp in goud.

Participants

Deelnemers

Have you mastered working with silver and are you ready to raise the bar? Then this workshop, along with the 'Bezel Settings' workshop, is a great continuation of your basic training. You will then have everything you need to develop a beautiful series of gold jewelry!

Please note that this workshop requires preparation and homework. Before the course, you make your design in silver and bring it to class. This way, you will know the challenges of your design, that will ease your nerves to work in gold. Also, write down the measurements of the materials you need so you know in advance how much gold you will need and whether you need wire and sheet (as we will be melting twice into different forms).

In the first class, we will cover the theory. Everyone will calculate their alloy and melt their gold. Rolling and further processing into wire and sheet should be done at home or at your regular school before the next class (it's not possible to provide a rolling mill and draw bench for everyone :) ).

The last two classes will be entirely dedicated to working with and soldering gold. Everyone will work on their own design. This way, you will learn not only from your own design and from me, but also from the challenges that arise for the rest of the group.

I expect that if you sign up for this workshop, you will also do the homework! :)

___________________________

Heb je het werken met zilver goed in de vingers en is het tijd om de lat wat hoger te leggen? Dan is deze workshop samen met de workshop 'zettingen deel 1' een goed vervolg van je basisopleiding. Je hebt daarna alles in handen om een mooie reeks gouden juwelen te gaan ontwikkelen!
Let op, want deze workshop vraagt om voorbereiding en huiswerk. Zorg dat je het juweel dat je in goud wil maken voor aanvang van de cursus al in zilver maakt, op deze manier weet je waar de moeilijkheden van je ontwerp zitten en zal je minder stress hebben om in goud te werken. Schrijf ook de maten op van het materiaal dat je nodig hebt, zo weet je op voorhand hoeveel goud je zal nodig hebben en of je draad en plaat nodig hebt (want dan smelten we 2x in andere vormen).
Tijdens de eerste les bekijken we de theorie. Iedereen berekent zijn legering en smelt. Het walsen en verder verwerken tot draad en plaat doe je thuis of op je vaste school tegen de volgende les. (Het is niet mogelijk om voor iedereen een wals en trekbank te voorzien :) )
De laatste 2 lessen wijden we volledig aan het werken en solderen in goud. Iedereen werkt aan zijn eigen ontwerp. Zo leer je niet alleen van je eigen ontwerp en van  mij, maar ook van de moeilijkheden die naar boven zullen komen in de ontwerpen van de rest van de groep.

Ik reken erop dat als je inschrijft voor deze workshop, het werk thuis ook zult doen! :)
null

legeren gold alloys

All jewelry on this page was made by participants during the course.

Alle juwelen op deze pagina zijn gemaakt door deelnemers tijdens de opleiding.

null

null


Waiting list 

Wachtlijst

Can't participate this time? Is the course already fully booked? Sign up for the waiting list! You will be notified first when a spot becomes available and when the next course is scheduled.


Kan je deze keer niet deelnemen? Is de cursus al volzet? Schrijf je in op de wachtlijst! Jij wordt als eerste verwittigd wanneer er een plek vrij komt of de volgende cursus gepland staat.