Keum Boo

Keum-Boo is a South Korean technique that literally translates to "attached gold." This technique involves bonding pure gold foil to silver using pressure and heat. It offers incredible decorative possibilities for jewelry.

I would love to immerse you in the wonderful world of Keum-Boo in this six day course. We start by melting and milling the pure gold. Then, we spend two days experimenting and developing designs in copper. We will conduct various experiments with rolling and texturing: by applying a simple pressing technique, we will add extra relief to the silver.

The final three days of the course will be used to fully develop one or more pieces of jewelry. You can further enhance the finish by etching (if you are already familiar with this technique) and by applying a black patina. If you would like to work with three colors, bring some extra fine gold and silver to create electrum (a white metal).

Keum-Boo is een Zuid Koreaanse techniek, letterlijk vertaald betekend dit "vastgehecht goud". Met deze techniek wordt een zuivere goudfolie op een betrouwbare manier vastgehecht aan zilver door middel van druk en hitte. Deze techniek biedt ongelofelijke versieringsmogelijkheden voor juwelen.
Ik dompel jullie graag 6 dagen onder in de wondere wereld van Keum-boo. We starten door het zuivere goud te smelten en te walsen. Daarna nemen we twee dagen de tijd om te experimenteren en ontwerpen uit te werken in koper. We gaan verschillende experimenten doen met de wals en textuur: door een eenvoudige perstechiek toe te passen krijgen we nog extra reliëf in het zilver.
De laatste 3 dagen van de cursus gebruiken we om één of meerdere juwelen volledig uit te werken. Je kan de afwerking extra verdiepen door te etsen (als je deze techniek al kent) en door het aanbrengen van een zwart patina. Wil je graag met drie kleuren werken, voorzie dan wat extra fijn goud en zilver om elektrum te maken (een wit metaal).

Participants

Deelnemers

Do you want to combine graphic design and jewelry? Do you want to add extra color? Then this is the ideal technique. You can thoroughly enjoy experimenting with patterns, drawings, and textures.

___________________________

Wil je een grafische vormgeving combineren met je juwelen? Wil je extra kleur aanbrengen? Dan is dit de ideale techniek. Je kan heerlijk experimenteren met patronen, tekeningen en textuur. Waiting list 

Wachtlijst

This course is currently not on the schedule. Join the waiting list to receive an invitation when registrations open.Deze cursus staat momenteel niet op het programma. Schrijf je in op de wachtlijst om een uitnodiging te krijgen wanneer de inschrijvingen open gaan.
keum boo