Chasing punches, setting steels & stamps

Ciseleer ponsen, zetstalen & stempels

During this workshop we will focus on learning to work with steel. You will learn to harden and temper the steel and work with the grinding machine. After that, you can choose what you want to make: chasing punches, setting tools, or stamps. Of course, you can also combine all three.
Tijdens deze workshop ligt de focus op het leren bewerken van staal. Je leert het staal harden en temperen en met de schuurmachine werken. Daarna kan je zelf kiezen waar jij de focus op legt: ciseleerponsen, zetstalen of stempels. Je kan ze uiteraard ook alle 3 combineren. 

Participants

Deelnemers

This workshop is for anyone who want to chase, make setting tools and create texture in jewelry. No prior knowledge is required. During the workshop, 36 blanks will be provided per person in various sizes and shapes. These blanks are already cut to the correct size. You will learn all the techniques during this workshop, but please keep in mind that you will need to continue working at home to turn all the blanks into the desired tools. What will you need for this? A bench vise, a grinding machine, a sufficiently powerful torch, a strong magnet.

This workshop will not be on the program every year, but will be scheduled whenever there are enough participants.

___________________________

Deze workshop is voor iedereen die ciseleert, die zetstalen wil maken en textuur in juwelen wil creëren. Er is geen voorkennis nodig. Tijdens de workshop worden 36 stalen voorzien per persoon in verschillende maten en vormen. Deze stalen zijn reeds op de juiste maat gezaagd. Je leert alle technieken aan tijdens deze workshop, maar hou er wel rekening mee dat je thuis zal moeten verder werken om een alle stalen tot het gewenste gereedschap te maken. Wat heb je daarvoor nodig? Een bankvijs, een schuurmachine , een voldoende krachtige brander, een sterke magneet.
Deze workshop zal niet elk jaar op het programma staan, maar wordt telkens ingepland, wanneer er genoeg deelnemers zijn.

null

zetstalen setting steels


Waiting list 

Wachtlijst

This course is currently not on the schedule. Join the waiting list to receive an invitation when registrations open.Deze cursus staat momenteel niet op het programma. Schrijf je in op de wachtlijst om een uitnodiging te krijgen wanneer de inschrijvingen open gaan.